Župa Doboj

Župa Doboj utemeljena je  1896. godine odvajanjem od župe Sivše. U to vrijeme zaštitnica crkve bila je Sv. Kristina ali je 1935. godine, na zahtjev župljana, zamijenjena sa Presvetim Srcem Isusovim. Od vojničke barake 1879. godine, napravljena je kapelica, a zidana crkva građena je do 1910. godine. Nakon što je 1993. godine, u ratu, srušena do temelja nova crkva sagrađena je 2002. godine. Od 1906. godine, na području župe Doboj djeluje, prvo povjerenstvo, a kasnije podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak, a od 1942. godine, u župi Doboj djeluju časne sestre Služavke Malog Isusa. Župi Presvetog Srca Isusova pripadaju sljedeća naselja: Bare, Centar, Čaire, Čaršija, Donji Grad, Makljenovac, Miljkovac, Pjeskovi, Prisade, Šušnjari i Usora.
 
doboj.jpg
doboj - crkva srca isusova.jpg
doboj.jpg