Župa Jelah

Župa Jelah utemeljena je 1975. godine, do tada je bila samostalna kapelanija župe Žabljak. Gradnja crkve započela je 1969. godine a crkva je posvećena 1972. godine. Nekada je u Tešnju postojala crkva sv. Jurja i franjevački samostan. Današnja crkva je područna crkva i nalazi se u sastavu župe Jelah, sagrađena je 1898. godine a obnavljana između 1998. i 2002. godine. Od 1906. godine, na području Tešnja djelovalo je povjerenstvo, a kasnije i podružnica  Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
 
jelah-crkva sv ive.jpg
jelah.jpg
tesanj.jpg