Župa Žabljak

Žabljak se prvi puta spominje 1639. godine. Župa Žabljak utemeljena je odvajanjem pojedinih naselja od župe Sivše 1863. godine. Samostalnom župom proglašena je 1884. godine. Sadašnja župna crkva sagrađena je 1926. godine. Župi sv. Ane pripadaju sljedeća naselja: Barići, Kraševo, Lepenica, Medakovo, Mravići, Rakovice i Žabljak. 
 
zabljak.jpg
zabljak - crkva sv ane.jpg
zabljak.jpg